Smluvní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky v e-shopu cernanabilem.cz potvrzuje, že souhlasí se smluvními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito smluvními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
E-shop cernanabilem.cz Vám nabízí možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Další možností je pak objednání přes náš e-mail. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail cernanabilem@seznam.cz.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je přijata ke zpracování zpravidla do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBA
Dodání zboží zabezpečuje společnost dle nabízených možností v objednávkovém formuláři.

Zboží zasíláme Českou poštou do 3 dnů od přijetí platby.

ZPŮSOB DOPRAVY / POŠTOVNÉ:

  • OBYČEJNÝ BALÍK - 60-Kč   

  • DOPORUČENÝ BALÍK - 90,-Kč 

ZPŮSOB PLATBY:

  • EDEM NA ÚČET - ZDARMA - číslo účtu je 1434020038/3030 - Air bank

    • Zboží odesíláme obratem po připsání částky na účet.
    • Jako variabilní symbol uvádějte číslo objednávky.

Možnosti zaplacení zboží: převod na bankovní účet e-shopu předem.
Kupující si při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na obalu zásilky znatelných poškození tato poškození oznámí doručovateli. O poškození zásilky je nutné sepsat zápis o škodě s doručovatelem. Tento zápis o škodě kupující pošle prodávajícímu, který bude zásilku reklamovat u doručující organizace. Prodávající si vyhrazuje právo změnit doručovací společnost bez změny ceny za dopravné.

5) VRÁCENÍ ZBOŽÍ
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu provozovny Ing. Tereza Febrová, Třešňová 1860, Rychvald 735 32. Zásilka musí být zaslána kompletní, nepoškozená a v limitu 14 dnů.
Zboží nelze vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
- Vracené zboží musí být zcela v původním stavu. Také je nutno doložit kopii dokladu o nabytí, tzn. zaslané faktury společně se zásilkou.
- Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (název zboží) a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.
- Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby:
- vrácením hodnoty vraceného zboží na účet nebo složenkou na adresu - bez poplatku do 10 dnů od obdržení daného zboží.
- zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky)
- u zboží šitého na objednávku (dle individuálně zadaných měr) v souladu se zákonem nevzniká nárok na vrácení peněz, pokud zboží odpovídá zadaným mírám a objednanému materiálu. Špatně nebo nedostatečně zadané míry ze strany zákazníka nemohou být brány jako důvod k reklamaci.

6) STORNO OBJEDNÁVKY
Objednávku lze v e-shopu cernanabilem.cz bezplatně stornovat.

7) REKLAMACE A ZÁRUKA
Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop cernanabilem.cz, provozovaný fyzickou osobou Ing. Terezou Febrovou, Třešňová 1860, Rychvald 735 32, žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele.
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne dobírkou) na adresu provozovatele Ing. Terezou Febrovou, Třešňová 1860, Rychvald 735 32
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží (fakturu)
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.
Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.
Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména z Občanského a Obchodního zákoníku.

8) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu cernanabilem.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.
V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován poplatek ve výši 300,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 50,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady.
V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU
Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů e-shop cernanabilem.cz provozovaný fyzickou osobou Ing. Terezou Febrovou, Třešňová 1860, Rychvald 735 32 řídí zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednáním zboží dává zákazník marketingový souhlas dodavateli k zasílání informativních zpráv a akčních nabídek. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě.

10) DORUČENÍ ZBOŽÍ
Zasláním objednávky objednavatel souhlasí s předáním kontaktních údajů (adresy pro doručení, telefonu, e-mailu) třetí straně za účelem doručení.